Σάββατο, 11 Ιουνίου 2011

Το γελοίον του πράγµατος

Ξυπνάει λοιπόν µια µέρα ο αγάς, βλέπει πως τα σακιά έχουν αδειάσει, φωνάζει τον φοροεισπράκτορα και του λέει να πάει ναµαζέψειφόρους. Οταν οπερί ου λόγος επιστρέφει από την πρώτηεπιδροµή καιτονρωτάειπώς αντέδρασαν οιυπήκοοι, εκείνος του απαντάει: «Βαρυγκωµούν, αγά µου». «Τότε βάλε κιάλλους φόρους», διατάζει ο αγάς. Κι όταν ο φοροεισπράκτοραςεπιστρέφει µετά τη δεύτερη επιδροµή και τονρωτάει τι είπαν καιτι έκαναν κιεκείνος του απαντάει «φωνάζουν, αγά µου», τον προστάζει να πάει να µαζέψεικι άλλους φόρους. Μετά την τρίτη επιδροµή ο φοροεισπράκτορας, πουεπιστρέφει ξαναµµένος µε το πρόσωπό του γεµάτο µώλωπες, του λέει: «Εχουν αγανακτήσει, αγά µου, κόντεψαν να µε σπάσουν στο ξύλο, αλλά τα κατάφερα». Τότε ο αγάς, αφούµετράει τα γρόσια και καταλήγει πωςδεν του φτάνουν, επαναλαµβάνει για τέταρτη φορά την εντολή: «ΑΣ’ τους να γαβγίζουν.Πήγαινε να µαζέψεις κι άλλους φόρους». Τώρα όµως ο φοροεισπράκτορας επιστρέφει σκεπτικός. Κι όταν το αφεντικό του τον ρωτάειτι συνέβη, εκείνος του απαντάει: «Γελάνε, αγά µου! Γελάνε στη µούρη µου! Γελάνε µε σένα!». Και τον αγά τον πιάνειπανικός. Και προστάζει τον φοροεισπράκτορα ναπάει και να τους επιστρέψειτα χρήµατα που τους πήρε. ∆ιότι ο αγάς, αν και οθωµανός και ουδόλως δηµοκρατικός, γνώριζε πολύ καλά πως η εξουσία µπορεί νααντέξει και τον θυµό και την αγανάκτηση. Εκείνο που δεν µπορεί να αντέξειείναι η γελοιοποίηση. Μια κυβέρνηση δικαιούται να κάνει λάθη, όπως όλοι κάνουν λάθη, όµως µια κυβέρνηση δεν δικαιούται να χάσει τη σοβαρότητά της. Και όταν συνεδριάζει µια κυβέρνηση για µέρες και ατελείωτες ώρες για ναδιαπιστώσεις στο τέλος πως όλες αυτές τις ώρες τοµόνο που έκαναν τα µέλη της ήταν να αθροίζουν δισεκατοµµύρια φόρων, τότε το µόνο που µπορείςνα κάνεις είναινα την ανακαλέσεις στην τάξη της σοβαρότητας που έχει χάσει. Μάταιη προσπάθεια, θα πείτε. ∆ιότι, εδώ που έφτασαν τα πράγµατα,ο µόνος που θα αποµείνει για ναπαίρνει την κυβέρνηση στα σοβαρά είναι ο Μίκης Θεοδωράκης. του Τάκη Θεοδωρόπουλου δημοσιευμένο στα ΝΕΑ